Konferencja Górnicze Zagrożenia Naturalne

6 listopada 2019 r. rozpoczęła się XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicznej z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne, organizowana przez Główny Instytut Górnictwa wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Komisją Górniczą PAN Oddział w Katowicach. Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem: „Źródła zagrożeń górniczych - natura, technika, ekonomia”. Tematyka obejmuje najważniejsze problemy bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego, m.in. zagrożenia sejsmiczne i tąpaniami, zagrożenia aerologiczne, kontrola stateczności wyrobiska ścianowego i ekonomiczne uwarunkowania zagrożeń naturalnych. W pierwszym dniu konferencji odbyły się specjalne warsztaty na zakończenie projektu MERIDA na temat zagrożeń naturalnych w zamykanych i zamkniętych kopalniach.
 
Zwieńczeniem dnia był benefis profesora Bolesława Kozłowskiego, wieloletniego zastępcy dyrektora Kopalni doświadczalnej „Barbara”, profesora Politechniki Śląskiej, eksperta z dziedziny aerologii górniczej, z okazji 90-tej rocznicy urodzin.
Konferencję objął patronatem Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Pan dr inż. Adam Mirek.

+ 48-32-259-2000