Laboratorium Geomechaniki Górniczej GIG wzbogaciło się o nową aparaturę, która rozszerza zakres oferowanych usług dla partnerów Instytutu

Laboratorium Geomechaniki Górniczej Głównego Instytutu Górnictwa wzbogaciło się o nową aparaturę, która rozszerza zakres oferowanych usług dla partnerów Instytutu. Nowy sprzęt to aparat do badania wodoprzepuszczalności betonu oraz zamrażarka laboratoryjna, która umożliwia badanie mrozoodporności próbek o dużych gabarytach.

Aparat Typu W.U.6 firmy Ratio TEC pozwala na przeprowadzanie badań wodoprzepuszczalności betonu pod ciśnieniem, którego wielkość można regulować w zakresie od 0,1 do 1,6 MPa, według przyjętych norm polskich (PN) lub niemieckich (DIN). Urządzenie posiada sześć stanowisk do badania próbek betonu o wymiarach 15 x 15 x15 cm lub 20 x 20 x 20 cm.

Zamrażarka laboratoryjna ZLN-T 300 PREM pozwala na badanie mrozoodporności materiałów budowlanych (betonów, drewna, naturalnych i sztucznych materiałów kamiennych) oraz skał i gruntów. Komora mrożeniowa o pojemności 310 litrów jest zbudowana z kwasoodpornej stali nierdzewnej i pracuje w zakresie temperatury od 40 do 0oC.

Laboratorium Geomechaniki Górniczej od 27 lat prowadzi badania niszczenia skał i betonów i od 1998 roku jest akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji. Badania właściwości mechanicznych skał, gruntów spoistych i wyrobów betonowych są prowadzone również z wykorzystaniem serwosterowalnych maszyn wytrzymałościowych o parametrach technicznych, które umożliwiają uzyskanie całkowitej charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowej obciążanych próbek.

+ 48-32-259-2000