Medal Europejski dla GIG

10 czerwca 2015r. wynalazek pt.: „Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” opracowany w Głównym Instytucie Górnictwa został nagrodzony Medalem Europejskim Przyznawanym przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli.

Nagrodzone rozwiązanie to nowoczesny system zapewniający automatyczny pomiar geometrii i  deformacji badanych elementów szybu. Wyposażony jest w kontrolę położenia, w tym orientacji przestrzennej i stabilności, oraz w system rejestracji i analizy danych.           Wprowadzone nowości polegają  na zintegrowaniu w jednej hermetycznej obudowie skanera laserowego 2D 360 stopni i kamery 360 stopni z jednostką inercyjną (akcelerometr, żyroskop i magnetometr) i odometrem, z własnym  zasilaniem, rejestratorem i anteną oraz laserowym dalmierzem bezpieczeństwa. Urządzenie może pracować w wybuchowej metanowej atmosferze kopalnianej, dzięki zastosowaniu obudowy przeciwwybuchowej typu Ex p i nowatorskiego rozwiązania autonomicznego zasilania urządzenia.

Stosowanie takich rozwiązań przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracy, umożliwia również zdecydowaną poprawę warunków ruchowych i ekonomicznych. Zastosowanie systemu pozwala na zdecydowane skrócenie czasu, a więc i kosztów rewizji szybów. Szczególnie rewizje starych i nieuzbrojonych szybów, wiązały się dotychczas z zaangażowaniem znacznych środków technicznych i dużym ryzykiem dla prowadzenia prac  szybowych.

Wynalazek został już nagrodzony medalami na targach wynalazczości i wyróżniony tytułem  Górniczy Sukces Roku 2013r.  Wraz z innymi rozwiązaniami, takimi jak np. specjalna sonda badawcza SIS-1, pozwalająca na zdalne prowadzenie inspekcji obudowy szybów górniczych stanowi kompleksowy pakiet zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla górnictwa.

+ 48-32-259-2000