Międzynarodowe warsztaty na temat nowych badań i technologii węglowych

7 marca 2019r. w GIG miały miejsce międzynarodowe warsztaty, zorganizowane w ramach projektu Coaltech: European coal research in light of EU policy objectives to 2050 and future global trends in coal use: an international outlook, dotyczącego europejskich prac badawczych w obszarze węgla w świetle celów polityki klimatycznej UE i przyszłych trendów w górnictwie.

Warsztaty miały na celu zaprezentowanie wiodących technologii węglowych i związanych z nimi projektów, w tym przykłady ich komercjalizacji i wykorzystania na świecie. Rozpowszechnianie i promowanie wyników projektów wspieranych przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali to jeden z podstawowych celów projektu Coaltech. Jest on realizowany przez 4 partnerów: Centrum Czystych Technologii Węglowych Międzynarodowej Agencji Energii (IEA CCC), Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego Eurocoal, centrum badawcze CERTH z Grecji i Główny Instytut Górnictwa. 

 

+ 48-32-259-2000