Międzynarodowe warsztaty projektu Lindanet

Zespół Głównego Instytutu Górnictwa wspólnie z Departamentem Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego uczestniczyli w drugim Międzynarodowym Warsztacie Tematycznym w ramach projektu Interreg Europe o akronimie LINDANET: Europejska sieć współpracy regionów na rzecz redukcji zanieczyszczenia lindanem, które odbyło się w dniach 16-18 czerwiec 2020. Liderem projektu jest Rząd Aragonii z Hiszpanii (Gobierno de Aragón), a gospodarzami spotkania byli partnerzy z Land Sachsen-Anhalt z Niemiec.

LINDANET (European Network of Lindane waste affected regions working together towards a greener environment) to projekt, który ma na celu połączenie wysiłków regionów europejskich dotkniętych zanieczyszczeniem HCH (Lindan). Tematyka projektu koncentruje się na działaniach zmierzających do poprawy stanu środowiska poprzez wpływ na polityki w miejscach zanieczyszczonych HCH. Lindan to organiczny związek chemiczny, który z uwagi na swoje działanie owadobójcze stosowany jako pestycyd, głównie w leśnictwie i w uprawach roślin przemysłowych. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem sklasyfikowała go jako związek rakotwórczy dla człowieka. Kierownikiem projektu w GIG jest dr inż. Grzegorz Gzyl.

+ 48-32-259-2000