Nabór na studia doktoranckie

Główny Instytut Górnictwa prowadzi nabór na Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie środowiskowych aspektów wykorzystania konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii”. Studia finansowane są ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.  https://doktoranckie.gig.eu/projekt

Są to studia stacjonarne. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby młode do 5 lat po studiach, posiadające tytuł magistra lub magistra inżyniera. Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie tematyki związanej z przyszłą pracą doktorską kandydata. Doktoranci otrzymają stypendia.

Nabór prowadzony jest przez Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG. Dodatkowych informacji udzielają: Alicja Toborek tel.: 32 2592388, atoborek@gig.eu, Małgorzata Zielińska 32 2592405, mzielinska@gig.eu.  Informacje dostępne są również na stronie internetowej: doktoranckie.gig.eu oraz szkolenia.gig.eu

 

 

+ 48-32-259-2000