Nabór na Studia Doktoranckie w zakresie zrównoważonych technologii energetycznych i środowiskowych

Główny Instytut Górnictwa od 2002 roku realizuje, w ramach Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego, studia doktoranckie z zakresu „inżynierii środowiska”. Obecnie ŚŚSD prowadzi nabór na studia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016 realizowane w oparciu o znowelizowany program. Nowy, zmodyfikowany w 2014 roku,  program studiów obejmuje tematykę związaną zarówno z inżynierią środowiska jak i z energetyką. Poszerzenie zakresu tematycznego umożliwia  doktorantom kompleksowe podejście do tematyki zrównoważonych technologii energetycznych i środowiskowych.

Wszelkie informacje dotyczące studiów i warunków rekrutacji dostępne są na stronie www.szkolenia.gig.eu

+ 48-32-259-2000