Nagroda I stopnia Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy za pracę doktorską obronioną w GIG

30 listopada 2018 r w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste zakończenie i wręczenie nagród w 46 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Z rąk pani Minister Elżbiety Rafalskiej nagrodę I stopnia w kategorii: prace naukowo-badawcze otrzymał Pan dr inż. Rafał Wiśniowski z Węglokoks Kraj Sp. z o.o. za pracę doktorską: Ograniczenie narażenia na hałas na dołowych stanowiskach obsługi napędów przenośników taśmowych.

Obrona nagrodzonej pracy doktorskiej odbyła się 16 stycznia 2018 r przed Radą Naukową Głównego Instytutu Górnictwa, a promotorem jej był dr hab. Janusz Kompała, prof. GIG.

+ 48-32-259-2000