Naukowcy Głównego Instytutu Górnictwa w gronie najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie - World’s TOP 2% Scientists

W prestiżowym rankingu World’s TOP 2% Scientists w gronie niemal 160 tys. badaczy z całego świata znalazło się dwoje pracowników Głównego Instytutu Górnictwa – profesor Adam Smoliński i profesor Natalia Howaniec.

World’s TOP 2% Scientists to lista najczęściej cytowanych naukowców na świecie publikowana co roku przez Uniwersytet Stanforda wspólnie z wydawnictwem Elsevier i firmą SciTech Strategies. W tym gronie znajduje się jedynie 2% naukowców z całego świata, którzy mają największy wpływ na naukę w swojej dyscyplinie. Oceniana jest całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia kryteria takie jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań, Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów.

Dr hab. inż. Natalia Howaniec jest kierownikiem Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych w GIG i ekspertem w zakresie przetwórstwa węgla, szczególnie wykorzystania biopaliw stałych i odpadów organicznych do otrzymywania gazu bogatego w wodór w procesie zgazowania.

Prof. dr hab. Adam Smoliński, jest wybitnym specjalistą i uznanym autorytetem w zakresie czystych technologii węglowych. Obszar zainteresowań naukowych prof. Smolińskiego obejmuje zagadnienia związane ze zgazowaniem i współzgazowaniem paliw stałych. W Głównym Instytucie Górnictwa pełni funkcję Sekretarza Naukowego.

Serdecznie gratujemy!

 

Pełna lista World’s TOP 2% Scientist dostępna jest na stronie : https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2

 

+ 48-32-259-2000