Nowe habilitacje w GIG

Z przyjemnością informujemy, że Rada Naukowa GIG nadała stopnie doktora habilitowanego nauk technicznych pani dr Leokadii Róg oraz pani dr inż. Alicji Krzemień.

Dr hab. Leokadia Róg jest wieloletnim kierownikiem Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych GIG. Jest uznanym ekspertem w obszarze: badań jakości paliw stałych, oceny ich wpływu na proces spalania określania charakterystycznych właściwości petrograficznych i mineralogicznych polskich węgli kamiennych pod kątem ich wykorzystania w czystych technologiach węglowych. Jest współautorką wprowadzenia do polskiej klasyfikacji węgli kamiennych, wskaźnika refleksyjności witrynitu, jako bezwzględnego miernika stopnia uwęglenia substancji organicznej węgla oraz współautorką polskiej normy PN-G-97002:2018-11 „Węgiel kamienny. Typy”. Nowa klasyfikacja węgli według typów reguluje zasady ich prawidłowego doboru do różnych procesów, między innymi spalania i zgazowania. Pani doktor Róg jest członkiem mi.in. International Committete for Coal and Organic Petrology (ICCP), Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Sekcji Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN oraz wielu innych.
 
Dr hab. inż. Alicja Krzemień jest kierownikiem Zakładu Oceny Ryzyka i Bezpieczeństwa w Przemyśle GIG. Jest cenionym ekspertem w obszarze analizy i oceny ryzyka oraz jego zapobiegania w procesach przemysłowych. Swoją karierę naukowo-badawczą rozpoczęła w Politechnice Śląskiej, na Wydziale Górnictwa i Geologii, w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. Od początku kariery zawodowej zajmowała się zagadnieniami szeroko rozumianego bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy, a głównie tematem kultury bezpieczeństwa pracy w górnictwie, oceną funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w górnictwie oraz oceną ryzyka procesowego. Pełni funkcję wykładowcy (visiting profesor) na Uniwersytecie Oviedo w Hiszpanii. Pani doktor Krzemień jest członkiem European Commission’s advisory group for coal (Coal Advisory Group), Przewodnicząca Komitetu Technicznego ds. Badań EURACOAL (The European Association for Coal and Lignite) oraz członkiem Zespołu Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. 
 
 

+ 48-32-259-2000