O partnerstwie GIG i Uniwersytetu Newada

Na stronie Uniwersytetu Newada znalazła się informacja o partnerstwie GIG, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i Uniwersytetu w Newadzie: https://www.unr.edu/nevada-today/news/2019/nwii-international-partnership
 
Przypomnijmy, że umowa o długofalowej, międzynarodowej współpracy z Nevada Water Innovation Institute, Uniwersytetu Reno w Newadzie z Głównym Instytutem Górnictwa oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku została podpisana 9 maja 2019 r. w Reno. Celem nawiązanej współpracy jest wymiana doświadczeń dotyczących najnowocześniejszych technologii gospodarki wodno-ściekowej na rzecz dalszego wdrażania globalnych innowacji w jednostkach, które podpisały umowę.  

+ 48-32-259-2000