Od dnia 1 lutego 2016r. w Głównym Instytucie Górnictwa rozpoczyna funkcjonowanie Laboratorium Energetyki Procesowej

Energetyka procesowa obejmuje procesy konwersji energii i masy w urządzeniach i zespołach urządzeń przemysłowych. Zajmuje się projektowaniem, eksploatacją, a przede wszystkim optymalizacją wytwarzania i wykorzystania  energii, co jest niezwykle ważne dla sektora przemysłowego – mówi dr inż. Piotr Mocek, Kierownik Laboratorium. Jej zadaniem jest również minimalizacja  negatywnego wpływu tych procesów na otoczenie.

Działalność laboratorium skupiać się będzie na  pracach związanych z racjonalizacją użytkowania energii w przemyśle, bilansowaniem procesów konwersji masy i energii w reaktorach przemysłowych oraz projektowaniem instalacji o niskiej energochłonności z odzyskiem ciepła odpadowego. Dzięki realizacji projektów badawczych i wdrożeń przemysłowych specjaliści Głównego Instytutu Górnictwa posiadają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, zaprojektowali projektowali m.in. naziemną część instalacji do podziemnego zgazowania węgla w KWK Wieczorek. W laboratorium wykonywane będą audyty energetyczne procesów przemysłowych, badania procesów jednostkowych związanych z konwersją paliw i energii oraz opracowania  związane z realizacją obiektów kogeneracyjnych zasilanych paliwami stałymi i gazami.  W zakres prac nowego laboratorium wchodzi również opracowywanie projektów i studiów wykonalności  instalacji energochemicznej konwersji oraz instalacji oczyszczania gazów przemysłowych, co w efekcie wpłynie na podniesienie efektywności ekonomicznej oraz redukcję negatywnego oddziaływania procesów technologicznych na środowisko.

W pracach laboratorium wykorzystywane będzie modelowanie matematyczne i fizyczne oraz inżynierskie metody analizy i  projektowania poszczególnych etapów procesu. Dzięki temu możliwe będzie projektowanie prototypowych urządzeń i reaktorów przemysłowych oraz optymalny dobór odpowiedniej aparatury kontrolno - pomiarowej.

Takie działania wpisują się w kompleksowy program rozwoju Czystych Technologii Węglowych realizowany przez  Główny Instytut Górnictwa.

+ 48-32-259-2000