Ogólnopolskie Forum Służby BHP w Sejmie RP

Profesor Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa brał udział w II Ogólnopolskim Forum Służby BHP, które 1 i 2 października 2018 r. odbywało się w Sejmie RP.

W pierwszym dniu Forum podczas panelu „Bezpieczeństwo w strefach zagrożenia wybuchem” przedstawił sytuację dotyczącą zagrożenia wybuchem gazów i pyłów w górnictwie węgla kamiennego. Omówił prace badawcze GIG związane ze zwalczaniem tego zagrożenia.

W drugim dniu Forum Dyrektor GIG wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 65-lecia służby BHP oraz 25-lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Podczas uroczystości odebrał statuetkę za współpracę GIG z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na rzecz BHP.

+ 48-32-259-2000