Pierwsze regionalne warsztaty dla interesariuszy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom zanieczyszczenia pestycydami chloroorganicznymi

W dniu 29 stycznia 2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach obyły się pierwsze regionalne warsztaty dla interesariuszy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom zanieczyszczenia pestycydami chloroorganicznymi i opracowania planów umożliwiających ich ograniczenie w województwie śląskim.

Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu LINDANET „Europejska sieć współpracy regionów na rzecz redukcji zanieczyszczeń lindanem” (ang. European Network of Lindane waste affected regions working together towards a greener environment), którego głównym celem jest współpraca na rzecz poprawy stanu środowiska w miejscach zanieczyszczonych HCH (lindanem).

Województwo śląskie jest jednym z regionów w Europie, gdzie zanieczyszczenie wód podziemnych pestycydami produkowanymi przez Zakłady Chemiczne Organika-Azot w Jaworznie, zwłaszcza lindanem i innymi izomerami HCH, przekracza normy stężeń dla wód podziemnych kilka tysięcy razy. Obszar ten znalazł się wśród szczególnie niebezpiecznych dla Bałtyku źródeł zanieczyszczeń przemysłowych (tzw. hot spots industrial) Programu Działań na Rzecz Ochrony Środowiska Morza Bałtyckiego w ramach Komisji Helsińskiej.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Ochrony Roślin – PIB, Ministerstwa Klimatu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Głównego Instytutu Górnictwa.

Interesariusze obecni na spotkaniu dyskutowali o problemie „bomby ekologicznej” zlokalizowanej na terenie miasta Jaworzno i integracji działań na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w dolinie potoku Wąwolnicy. 

Więcej informacji o projekcie: https://www.gig.eu/pl/projekty-miedzynarodowe/lindanet

Strona internetowa projektu: https://www.interregeurope.eu/lindanet/

+ 48-32-259-2000