Pierwsze szkolenie „azbestowe” dla czeskich uczniów

W dniach 8-10 stycznia 2020 r. w szkole budowalnej w Opavie odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu szkoleń zaplanowanych w Polsce i Czechach w związku z realizacją projektu pt. „Specjalistyczne kompetencje absolwentów szansą na zatrudnienie w budownictwie na transgranicznym rynku pracy”.

Nasze szkolenia mają charakter praktyczny. Realizowany kurs w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, wykorzystuje technologie wirtualnej rzeczywistość, a część teoretyczną prowadzą eksperci z Polski i Czech. Jego ukończenie uprawnia do nadzoru lub wykonywania prac w kontakcie z azbestem, czego potwierdzeniem jest zaświadczenie ukończenia kursu wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach od lat realizuje projekty szkoleniowe dotyczące bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, w ramach krajowego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Projekt “Specjalistyczne kompetencje absolwentów szansą na zatrudnienie w budownictwie na transgranicznym rynku pracy” realizowany jest wspólnie przez GIG i Uniwersytet Techniczny w Ostrawie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTEREG V-A Republika Czeska – Polska.

+ 48-32-259-2000