Podsumowanie projektu CEReS

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podsumowaniem projektu CEReS (Co-processing of mine and electronic wastes: Novel resources for a sustainable future): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304386X20303406?dgcid=author

Główną koncepcją projektu CEReS było  współprzetwarzanie odpadów pogórniczych i elektronicznych. Celem była identyfikacja i asymilacja materiałów odpadowych oraz odzysk metali i innych surowców o wysokiej wartości. W przeciwieństwie do ogólnych praktyk, CEReS stosował aktywnie biologicznie środki ługujące do odzyskiwania metali z odpadów elektronicznych. Takie podejście miało na celu zmniejszyć ryzyko środowiskowe związane ze składowaniem odpadów pogórniczych na hałdach poprzez usunięcie potencjału generującego odcieki AMD, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności recyklingu odpadów elektronicznych.

Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stronie:  www.ceres.biohydromet.net

 

+ 48-32-259-2000