„Polish-British Mining Workshop”

5 czerwca 2018 roku w Głównym Instytucie Górnictwa odbywały się warsztaty „Polish-British Mining Workshop” zorganizowane przez GIG wspólnie z Ambasadą Brytyjską w Warszawie.

Tematyka warsztatów dotyczyła zagospodarowaniu odpadów z procesu wydobywczego, rewitalizacji terenów pogórniczych, zastosowaniu rozwiązań IT w górnictwie oraz problematyce zamykania i likwidacji kopalń. Na spotkaniu swoje doświadczenia oraz ofertę współpracy w tych obszarach przedstawiły brytyjskie firmy technologiczne, takie jak: Fuel Economy Solutions, Hargreaves, Mine Tech Services i SRK Consulting.

W spotkaniu uczestniczyły również kluczowe polskie przedsiębiorstwa górnicze, takie jak np. PGG, SRK, JSW Innowacje, Tauron Wydobycie, które zaprezentowały swój potencjał, ale także przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego czy ARP w Katowicach.

Ros Lund z Departamentu Handlu Międzynarodowego (Department of International Trade) rządu Wielkiej Brytanii podkreśliła, że węgiel jest w Polsce głównym źródłem energii i dlatego musimy o nim dyskutować. To forum może zaowocować wspólnymi działaniami, opartymi na obopólnej wymianie doświadczeń, bo i w Polsce i w Wielkiej Brytanii historia górnictwa jest bardzo długa - powiedziała podczas spotkania. I wszyscy zmagamy się z podobnymi problemami, tak jak wszystkie regiony górnicze. 

+ 48-32-259-2000