Porozumienie o współpracy pomiędzy GIG a Centrum Badań Jakości z Grupy KGHM Polska Miedź

 24 czerwca 2019r.  w Katowicach podpisane zostało porozumienie o  współpracy  pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa a Centrum Badań Jakości z Lubina.

Centrum Badań Jakości to spółka należąca do Grupy KGHM Polska Miedź, która zapewnia firmie bezpieczeństwo procesów przemysłowych.  Jest jednym z największych laboratoriów badawczych w kraju, które świadczy usługi w zakresie wykonywania różnorodnych badań, analiz i pomiarów fizyko-chemicznych.

W ramach podpisanego porozumienia  obie strony wyraziły gotowość do  prowadzenia wspólnych prac badawczo-rozwojowych.  Szczególnie dotyczy to zastosowania dronów do teledetekcji, telemetrii, monitoringu obiektów naziemnych oraz podziemnej infrastruktury kopalni.  Innym obszarem, w którym obie jednostki zamierzają współpracować jest rozwój metod wizji komputerowej, maszynowego uczenia oraz sztucznej inteligencji oraz zastosowania tych technologii w przemyśle wydobywczym.

W Głównym Instytucie Górnictwa goście zwiedzili laboratoria badawcze Centrum Czystych Technologii Węglowych oraz zapoznali się z Eko Patrolem GIG, który prowadzi badania terenowe z wykorzystaniem dronów.

+ 48-32-259-2000