Posiedzenie Zarządu Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w GIG

W dniu 13.01.2020 w GIG odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Koło SEP w Głównym Instytucie Górnictwa działa od 5 lat, natomiast po raz pierwszy zorganizowano posiedzenie Zarządu OZW w GIG. 

Na początku spotkania Zbigniew Lubosik, Zastępca Dyrektora GIG przedstawił Instytut   i szeroki zakres jego działania. Następnie Przemysław Kędzierski, prezes Koła SEP w GIG przedstawił prace Koła w Instytucie. Na spotkaniu podsumowano także 100-lecie OZW SEP, które miało miejsce w 2019 roku.

Oddział Zagłębia Węglowego jest największym w Polsce oddziałem Stowarzyszenia Elektryków Polskich i zrzesza takie firmy i pracowników m.in.: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Tauron Dystrybucja, Tauron Wytwarzanie, Energoprojekt, Elektrobudowa, Tauron Wydobycie, Instytut Komel oraz Instytut Emag. 

W trakcie spotkania uczestnikom zaprezentowano Eko Patrol GIG.

+ 48-32-259-2000