Powołano Zespół ds. innowacji technologicznych i Czystych Technologii Węglowych

15 października 2020r. w Głównym Instytucie Górnictwa działalność zainaugurował Zespół ds. innowacji technologicznych i czystych technologii węglowych, powołany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jego celem jest przeanalizowanie innowacyjnych technologii wykorzystania węgla kamiennego, przede wszystkim takich jak IGCC (blok gazowo-parowy ze zintegrowanym zgazowaniem węgla), technologie związane z wychwytywaniem i wykorzystaniem CO2 CCS i CCU, zgazowanie węgla do produkcji metanolu i wodoru oraz produkcja paliwa bezdymnego.

Ten zespół ma nam pokazać na ile technologie te mogą mieć zastosowanie w Polsce, jeśli chodzi o warunki ekonomiczne, geologiczne i technologiczne - powiedział podczas spotkania wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Dyrektor GIG profesor Stanisław Prusek podkreślał, że zespół będzie szczegółowo analizować możliwość zastosowania technologii, by określić ich efektywność w kontekście wykorzystania węgla w przyszłości.

W skład zespołu weszli naukowcy, związkowcy, przedstawiciele spółek węglowych oraz ministerstwa klimatu i ministerstwa aktywów państwowych. Pracom przewodniczy profesor Krzysztof Stańczyk z GIG.

+ 48-32-259-2000