Prezentacja kombajnu Bolter Miner

W listopadzie 2019 kombajn urabiająco-kotwiący Bolter Miner ma rozpocząć drążenie wyrobiska w kopalni Budryk. 13 września br. przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz firmy Joy Global Poland w Tychach zaprezentowali to nowe urządzenie.

Ważący niemal 100 ton kombajn został wyprodukowany w USA, przetransportowany drogą morską do Polski, a następnie zmontowany w zakładzie w Tychach, gdzie przeszedł niezbędne odbiory techniczne. Jak podkreślał podczas prezentacji prezes JSW Włodzimierz Hereźniak jego zastosowanie to rewolucja w górnictwie. Dzięki zastosowaniu Bolter Miner drążenie wyrobisk będzie szybsze i tańsze, co pozwoli na zwiększenie wydobycia. System jest w pełni zautomatyzowany, nie ma stanowiska operatora, a urządzenie jest obsługiwane za pomocą pilota.

Bolter Miner został zakupiony w ramach realizacji projektu "Samodzielna Obudowa Kotwowa", który jest realizowany przez spółkę JSW Innowacje. Eksperci Głównego Instytutu Górnictwa mają od początku ważny udział w realizacji tego projektu. W pierwszym etapie analizie poddane zostały możliwości zastosowania samodzielnej obudowy kotwowej we wszystkich kopalniach wchodzących w skład JSW SA i to zarówno w polach eksploatacyjnych, jak i resztkowych złóż. Następnie po szczegółowej analizie wytypowana została kopalnia Budryk, która to jako pierwsza w Polsce zastosuje kombajn typu Bolter Miner wraz z samodzielną obudową kotwową.

W celu doboru odpowiedniego doboru schematu kotwienia GIG przeprowadził pełen cykl badań dołowych, a następnie opracował projekt samodzielnej obudowy kotwowej wraz ze szczegółowym zakresem monitoringu, który to w przypadku tego typu obudowy ma niezwykle istotne znaczenie. Aby można było zastosować kombajn Bolter Miner niezbędne również było podjęcie prac projektowych nad komorą montażową. Również w tym przypadku wykorzystane zostało doświadczenie pracowników GIG, którzy to dodatkowo stosując specjalistyczne narzędzia komputerowe, zaprojektowali oraz następnie wspierali kopalnie Budryk wiedzą podczas drążenia przedmiotowego wyrobiska.

Obecnie pracownicy GIG czynnie uczestniczą w konsultacjach dotyczących wprowadzenia kombajnu, które regularnie odbywają się w siedzibie JOY Komatsu w Tychach oraz w kopalni Budryk, oraz prowadzą prace projektowe nad szczególnym odcinkiem wyrobiska badawczego, które to zostanie wykonane pod kątem 1350.

 

foto: nettg.pl

+ 48-32-259-2000