Prof. Adam Smoliński był panelistą w debacie Okrągły Stół Energetyczny

Prof. Adam Smoliński był panelistą w debacie Okrągły Stół Energetyczny. Debata z udziałem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Andrzeja Piotrowskiego odbyła się 15 czerwca 2016 r w  Ministerstwie Energii. Głównymi tematami były perspektywy rozwoju polskiej polityki energetycznej wobec wyzwań klimatycznych, rola dywersyfikacji źródeł energii w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, a także rozwój polskich sieci przesyłowych.  Prof. Smoliński był uczestnikiem panelu "Polski węgiel a wyzwania klimatyczne".  

+ 48-32-259-2000