Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, czł.-koresp. PAN oraz mgr inż. Elżbieta Gruszka z z GIG zostali laureatami tegorocznej Polskiej Nagrody Jakości

Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, czł.-koresp. PAN oraz  mgr inż. Elżbieta Gruszka z Głównego Instytutu Górnictwa zostali laureatami tegorocznej Polskiej Nagrody Jakości.  Nagrody wręczono 11 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.  

Profesor Józef Dubiński  został laureatem honorowej nagrody XXIII edycji Polskiej Nagrody Jakości, natomiast pani Elżbieta Gruszka  została nagrodzona w kategorii praktyka XX edycji Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego.

Profesor dr hab. inż.  Józef Dubiński jest wybitnym specjalistą z zakresu geofizyki i geomechaniki górniczej; autorem ponad 400 publikacji naukowych, w tym  8 książek, kilkunastu patentów oraz znaczącej ilości  opracowań naukowo-badawczych i badawczo-usługowych. Był wieloletnim Naczelnym Dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa.
W latach 90-tych XX wieku i po 2000 roku  wniósł wielki wkład  we wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i jego funkcjonowanie w Instytucie. Cieszy się wyjątkowym autorytetem  w krajowych i zagranicznych  środowiskach naukowych oraz wśród przedstawicieli przemysłu, jako uznany specjalista  w zakresie nauk górniczych. Jest członkiem  korespondentem Polskiej Akademii Nauk, członkiem zagranicznym Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, członkiem Komisji i Sekcji Górnictwa i Energetyki Polskiej Akademii Umiejętności. Jest Doktorem  Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej i  Państwowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku.

Pani  Elżbieta Gruszka od 2001 roku pełni funkcję Pełnomocnika Naczelnego Dyrektora ds. Systemów Zarządzania Głównego Instytutu Górnictwa. Od 2010 roku pełni funkcję kierownika ds. jakości w Zespole Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG. Jest laureatką XI edycji Śląskiej Nagrody Jakości dla pełnomocników za rozwój, doskonalenie i promocję zarządzania jakością.  Jest przedstawicielem Głównego Instytutu Górnictwa, członka rzeczywistego w Klubie Polskie Forum ISO 9000 oraz członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000. Od 2013 roku jest też przedstawicielem Głównego Instytutu Górnictwa w Komitecie Technicznym KT 6 (Systemów Zarządzania) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

+ 48-32-259-2000