Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

11 listopada 2014r. w Warszawie prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa został odznaczony  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski  za wybitne zasługi w działalności na rzecz dla rozwoju gospodarki i restrukturyzacji górnictwa oraz  za osiągnięcia w pracy naukowej. Podczas uroczystości w Warszawie Prezydent uhonorował osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu, mówiąc: chcę serdecznie podziękować, że mogłem w imieniu Ojczyzny, odznaczając Państwa, podziękować za zasługi bardzo różne. I te związane z odzyskiwaniem naszej wolności sprzed 25, trzydziestu lat, ale również za zasługi związane z zagospodarowywaniem wolności w obszarze kultury, gospodarki, służby publicznej, dyplomatycznej, we wszystkich tych obszarach, które współdecydują o tym, jaka jest dzisiaj i jaka będzie w przyszłości Polska.

Order Odrodzenia Polski to drugie najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego nadawane za wybitne osiągnięcia na polu nauki, gospodarki, oświaty, sportu, kultury, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.

Profesor Dubiński jest wybitnym specjalistą z zakresu geofizyki i geomechaniki górniczej; autorem ponad 300 publikacji naukowych, w tym  8 książek, kilkunastu patentów oraz znaczącej ilości  opracowań naukowo-badawczych i badawczo-usługowych. Od wielu lat współpracuje z licznymi organizacjami naukowymi na świecie. Cieszy się dużym autorytetem  w krajowych i zagranicznych  środowiskach naukowych oraz wśród przedstawicieli przemysłu, jako uznany specjalista  w zakresie nauk górniczych.

Pełni szereg  ważnych funkcji z wyboru w polskich i międzynarodowych organizacjach. Jest członkiem korespondentem PAN, wiceprzewodniczącym Komitetu Górnictwa PAN, przewodniczącym Komisji Górniczej Oddziału PAN w Katowicach, przewodniczącym  Międzynarodowego Biura Mechaniki  Skał, członkiem  centralnej Komisji  ds. Tytułu Naukowego  i Stopni Naukowych. Pełni funkcję Prezydenta Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych oraz Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego.

W Głównym Instytucie Górnictwa  stworzył i prowadzi własną szkołę naukową z  obszaru geofizyki górniczej, opartą na jego własnych wychowankach.  Prof. Józef Dubiński umiejętnie łączy odpowiedzialną funkcję dyrektora zarządzającego dużą jednostką badawczą z własną działalnością naukową.

+ 48-32-259-2000