Projekt HYCOSS zajmie się tematyką wytwarzania biopaliw ciekłych II generacji na bazie osadów ściekowych

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  GIG otrzymał finasowanie nowego projektu pod nazwą „Badania i rozwój kluczowych technologii i procesów dla produkcji wysokoenergetycznego paliwa węglowodorowego z osadów ściekowych na drodze upłynniania hydrotermalnego i katalitycznego uszlachetnienia produktów”, który  dotyczy niezwykle ważnej obecnie tematyki wytwarzania biopaliw ciekłych II generacji. Projekt  HYCOSS: Research and development of key technologies and system processes for the production of high energy density hydrocarbon fuel from sewage sludge via hydrothermal liquefaction coupled with catalytic upgrading, realizowany będzie w ramach bilateralnej polsko-chińskiej współpracy naukowej.  Jego głównym celem jest rozwój technologii hydrotermalnego upłynniania (HTL) osadów ściekowych ukierunkowany na maksymalny uzysk biooleju o określonym składzie jakościowym.

Proces upłynniania hydrotermalnego osadów ściekowych jest innowacyjnym sposobem zagospodarowania tego rodzaju odpadów, ukierunkowanym na odzysk energii w postaci biopaliw ciekłych II generacji, jak bio-olej oraz wartościowych surowców bazowych dla tzw. zielonej chemii – mówi dr Krzysztof Kapusta kierownik projektu. Jak dotąd proces ten nie doczekał się statusu technologii przemysłowej. Główną barierą jest rozwiązanie szeregu zagadnień związanych przede wszystkim z możliwością ukierunkowania procesu na uzysk produktów finalnych o określonym składzie chemicznym oraz z przeniesieniem procesu z trybu wsadowego (batch) do procesu realizowanego w trybie ciągłym.

Główne założenia projektu HYCOSS to opracowanie katalizatorów, pozwalających na selektywne otrzymywanie określonych grup związków chemicznych - prekursorów biopaliw i uszlachetnianie produktów oraz optymalizacja procesu w różnej skali. Oryginalność i innowacyjność planowanych prac badawczych znacząco podnosi podjęcie dodatkowego zagadnienia waloryzacji produktów ubocznych HTL, szczególnie tych powiązanych z możliwością odzysku fosforu, co wychodzi podejmuje wyzwania gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ).

Prace badawczo-rozwojowe realizowane będą na próbach miejskich osadów ściekowych o zróżnicowanej charakterystyce fizykochemicznej, pochodzących z wybranych lokalizacji z krajów tworzących partnerstwo projektu - Polski i Chin. Chińskie konsorcjum projektu tworzą cztery jednostki naukowo - badawcze o ugruntowanej wiedzy i praktyce w obszarze termochemicznej konwersji biomasy i odpadów. Są to: Xi'an Jiaotong University (lider konsorcjum), Nanchang University, East China Normal University i Sun Yat-sen University.

+ 48-32-259-2000