Projekt „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”

2 października 2019 r. przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa, dyrektor Stanisław Prusek oraz Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego podpisali umowę na realizację projektu rozbudowy systemu zarządzania terenami pogórniczymi w regionie. Uroczystość podpisania umowy odbyła się w obecności Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju podczas Kongresu Program dla Śląska.

Program dla Śląska powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. To największy program regionalny w Polsce. Już teraz to 87 projektów na kwotę 57 miliardów złotych – powiedział podczas otwarcia Kongresu Minister Kwieciński.
 
Województwo śląskie dysponuje duża ilością terenów poprzemysłowych, których oferta interesuje inwestorów. Jednak informacje o tych terenach oraz o stanie środowiska są rozproszone i niekompletne, istnieją też trudności w pozyskaniu miarodajnych danych, np. o stopniu degradacji danego obszaru. Celem projektu, który realizowany będzie przez GIG, jest wdrożenie nowej, ogólnodostępnej e-usługi w postaci bazy danych terenów pogórniczych na terenie województwa śląskiego wraz z waloryzacją tych obszarów, na rzecz wsparcia procesu ich przekształceń i ponownego wykorzystania.
 
Podpisana umowa w sposób rzeczywisty przyczyni się do rozwiązywania problemów mieszkańców regionu – powiedział marszałek Jakub Chełstowski. Przed naszym regionem wielkie wyzwania i trudny proces transformacji gospodarczej, chcemy by Śląsk się rozwijał.
 
Projekt „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego” wybrany został do dofinansowania w ramach Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Liderem jest Główny Instytut Górnictwa Partnerem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
 
Projekt obejmuje szereg działań zmierzających do stworzenia internetowej platformy informacyjnej pod nazwą OPI TPP 2.0. zwiększającej dostęp do informacji publicznych o terenach pogórniczych i ich otoczeniu. W ramach projektu udostępnione zostaną też zintegrowane w formie cyfrowej i rozproszone dotychczas dokumenty i materiały o terenach pogórniczych i prowadzonej na ich obszarze działalności. Realizacja projektu przyczyni się do wsparcia procesu planowania długofalowej polityki inwestycyjnej na terenach pogórniczych, zrównoważonego zarządzania przestrzenią w regionie jak również wspomagania decyzji inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków na rewitalizację tych terenów.

+ 48-32-259-2000