Rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pn. "Pomost ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii" zostało nagrodzone Medalem Europejskim

W dniu 8 czerwca 2016r. w Teatrze Wielkim w Warszawie rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pn. "Pomost ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii" zostało nagrodzone Medalem Europejskim przyznanym przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli.

+ 48-32-259-2000