Seminarium na temat deformacji górniczych w obiektach Parafii Ewangelicko - Augsburska w Bytomiu

29 września 2020r. w obiektach Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach miało miejsce seminarium na temat deformacji górniczych oraz naprawy obiektów budowlanych na terenach górniczych, zorganizowane przez Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych Głównego Instytutu Górnictwa, Komisję Ochrony Terenów Górniczych PAN Oddział w Katowicach oraz firmę MPL Technology w Katowicach.

Podczas spotkania przedstawiono proces rektyfikacji zabytkowych budynków parafii, które obecnie stanowią przykład doskonały wykonanej rewitalizacji. Jak powiedział proboszcz Parafii Ewangelicko - Augsburskiej ksiądz Jan Kurko, szkody górnicze stały się w tym przypadku przekleństwem, ale i błogosławieństwem, bo dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i funduszom z odszkodowania oraz Unii Europejskiej, udało się budynkom przywrócić życie i dawny blask. Profesor Andrzej Kowalski z GIG podkreślił, że te doświadczenia wykorzystane zostały do opracowania kolejnego projektu dotyczącego prognozy osiadania i rektyfikacji budynku kościoła Św. Krzyża w Bytomiu.

Podczas drugiej części seminarium przedstawione zostały nowe osiągnięcia w zakresie ochrony terenów górniczych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw górniczych, nadzoru górniczego i samorządu Bytomia z prezydentem miasta Mariuszem Wołoszem na czele.

+ 48-32-259-2000