Seminarium z udziałem Ministra Adama Gawędy na temat nowych możliwości wykorzystania węgla

16 września 2019 r. w GIG odbyło się seminarium poświęcone technologiom, które mogą wspierać polski sektor paliwowo-energetyczny w spełnieniu celów klimatycznych z udziałem pana Adama Gawędy, wiceministra energii oraz przedstawicieli kopalń i spółek górniczych.

Stanisław Prusek, Dyrektor GIG przedstawił między innymi zakres działalności Centrum Czystych Technologii Węglowych GIG oraz realizowane w Instytucie projekty w obszarze zgazowania i upłynniania węgla czy zagospodarowania metanu oraz dwutlenku węgla.

W czasie seminarium mowa była również o nowoczesnych i niskoemisyjnych technologiach wytwarzania energii elektrycznej, innowacyjnych metodach użytkowania węgla oraz nowych projektach realizowanych w tym obszarze z udziałem GIG, między innymi w ramach programów międzynarodowych. 

+ 48-32-259-2000