Sesja Komitetu ds. Zrównoważonej Energii ONZ z udziałem przedstawiciela GIG

W dniach 25-27 września 2019r. w Genewie odbywała się 28 sesja Komitetu ds. Zrównoważonej Energii ONZ poświęcona przyspieszeniu działań w zakresie zrównoważonych systemów energetycznych. W sesji uczestniczył dr Jan Bondaruk, z-ca dyrektora GIG który mówił m.in. o transformacji regionów górniczych na przykładzie Górnego Śląska.

UNECE - United Nations Economic Commission for Europe, czyli Europejska Komisja Gospodarczą Narodów Zjednoczonych to jedna z komisji regionalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, której zadaniem jest rozwijanie współpracy gospodarczej oraz promowanie i wdrażanie zrównoważonego rozwoju.

Więcej o posiedzeniu na stronach UNECE: http://www.unece.org/energywelcome/committee-on-sustainable-energy/committee-on-sustainable-energy/meetings-and-events/committee-on-sustainable-energy/committee-on-sustainable-energy/2019/28th-session-of-the-committee-on-sustainable-energy/docs.html

+ 48-32-259-2000