Śląskie Forum Ekspertów z udziałem GIG

Jan Bondaruk,  Z-ca dyrektora ds. inżynierii środowiska GIG został powołany w skład  Śląskiego Forum Ekspertów, które powstało z inicjatywy marszałka woj. śląskiego. W jego skład weszły 33 osoby, m.in. przedstawiciele różnych branż gospodarki, nauki, samorządu gospodarczego, organizacji pracodawców, pracowników i samorządu terytorialnego. Forum ma być zespołem doradczym w zakresie rozwiązań mogących zmniejszać negatywne skutki gospodarcze epidemii koronawirusa.
Organizatorzy zapowiadają, że Forum zajmie się m.in. przygotowywaniem rekomendacji związanych z pobudzaniem aktywności gospodarczej po okresie ograniczenia aktywności gospodarczej, podnoszeniem poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, kreowanie rynku pracy, realizacją  Śląskiego Pakietu dla Gospodarki i  proponowaniem rozwiązań  w zakresie rozwoju gospodarczego.

+ 48-32-259-2000