Społeczny Pre­_Cop24 i podpisanie umowy Grupy Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK

9.08.2018r. w Katowicach, w pierwszym dniu konferencji Społeczny Pre_Cop24 odbyło się uroczyste podpisanie umowy Grupy Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK. Jednym z 12 sygnatariuszy tej umowy jest Główny Instytut Górnictwa.

Grupę Górnictwo OK tworzą polscy producenci węgla, firmy kooperujące z górnictwem oraz instytucje naukowe wspierające branżę chcą wspólnie promować bezpieczny, odpowiedzialny społecznie i środowiskowo, nowoczesny sektor wydobywczy. 

Celem  Grupy jest budowa i prowadzenie wspólnej, skutecznej polityki społecznego wsparcia górnictwa, jako odpowiedzialnej, nowoczesnej, strategicznie potrzebnej  branży, tak w zakresie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym.

Będzie to następować miedzy innymi poprzez wymianę dobrych praktyk w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu i ochrony środowiska naturalnego czy wdrażanie i promocję projektów służących pozytywnemu postrzeganiu górnictwa oraz poprawie sposobu komunikowania się tej branży z otoczeniem.

Inicjatywa Górnictwo OK ma pokazywać, w jakim miejscu jest dziś sektor wydobywczy, w którym Polska ma swój głęboki udział jeśli chodzi o nowoczesność i innowacyjność -powiedział  podczas podpisania umowy wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Społeczny Pre_COP24, to konferencja zorganizowana przez trzy największe krajowe centrale związkowe, w ramach przygotowań do grudniowego szczytu klimatycznego COP24, który odbędzie się w Katowicach.

Dyrektor Stanisław Prusek i profesor Józef Dubiński byli również  uczestnikami panelu tematycznego konferencji pod nazwą „Polska droga - złoty środek - wybory i skutki" prezentując możliwości i potencjał polskiej nauki górniczej.  

+ 48-32-259-2000