Spotkanie inaugurujące projekt AMIIGA (Kick – off meeting)

W dniach 29-30 września 2016 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się spotkanie inaugurujące międzynarodowy projekt AMIIGA Integrated Approach to Management of Groundwater quality In functional urban Areas / Zintegrowane zarządzanie jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych, którego GIG jest liderem. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Interreg Central Europe w konsorcjum 12 partnerów z Polski, Republiki Czeskiej, Niemiec, Włoch, Słowenii i Chorwacji oraz 10 partnerów stowarzyszonych.

Celem spotkania było omówienie szczegółowego harmonogramu i zakresu prac w najbliższych miesiącach, a także zasad i sposobów komunikacji oraz upowszechniania przyszłych wyników projektu. W ramach spotkania odbyła się również wizyta terenowa w Jaworznie (partner projektu).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich partnerów. W pierwszym dniu spotkania uczestniczył również przedstawiciel instytucji zarządzającej Joint Secretariat (JS) Pan Lubor Jusko.

+ 48-32-259-2000