Spotkanie partnerów projektu AWAIR w Bolonii

W dniach 6-8 listopada 2019r. w Bolonii odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu „AWAIR: Środowiskowo zintegrowana wielopoziomowa wiedza i podejścia do przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom zanieczyszczenia powietrza, poprawiające jakość życia szczególnie wrażliwych mieszkańców na funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej”.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty, które składały się z dwóch części. W pierwszej części odbyła się seria wykładów, których tematem przewodnim był wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi oraz omówienie strategii i narzędzi umożliwiających zmniejszenie negatywnych skutków tzw. epizodu smogowego SAPE (ang. Severe Air Pollution Episode). Wśród prelegentów byli liczni przedstawiciele środowiska medycznego oraz naukowego, głównie z Włoch. Warsztaty zakończyły prace w podgrupach mające na celu opracowanie szczegółów specyfikacji aplikacji mobilnej AWAIR-APP - narzędzia, które w ramach projektu będzie wdrażane w wytypowanych funkcjonalnych obszarach miejskich (Functional Urban Areas, FUA) takich jak: Katowice, Parma i Budapeszt.

Podczas kolejnych dwóch dni odbyły się spotkania robocze partnerów projektu. Wśród zagadnień poruszanych podczas spotkań omawiane były szczegóły akcji pilotażowych przeprowadzonych na funkcjonalnych obszarach miejskich związanych z uruchomieniem nowych systemów monitoringu jakości powietrza, doświadczenia w zakresie stosowania i architektury systemów wspomagania decyzji oraz plany łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu obszarów miejskich. Główny Instytut Górnictwa podczas spotkania reprezentowali: dr Beata Urych, dr inż. Alina Żogała oraz mgr Maciej Rzychoń. Zaprezentowali stan prac realizowanych w Instytucie, uzgodnili z partnerami szczegóły dotyczące zaangażowania interesariuszy oraz przedstawili wyniki banki badań ankietowych na temat jakości powietrza.

Projekt realizowany jest ze środków programu Interreg Central Europe. Liderem projektu jest Regional Agency for the prevention, environment and energy in Emilia-Romagna Region (Włochy), a partnerami: National Interuniversity Consortium for Environmental Sciences (Włochy), Miasto Parma (Włochy), Zuglo - XIV Dystrykt Miasta Budapeszt (Węgry), Helmholtz Zentrum München (Niemcy) oraz Główny Instytut Górnictwa i Miasto Katowice (Polska). 

+ 48-32-259-2000