Spotkanie partnerów projektu MOLOC

W dniach 27-28 sierpnia br. odbywało się spotkanie partnerów projektu MOLOC, które oficjalnie otworzył wiceprezydent Miasta Katowice - Mariusz Skiba. W czasie spotkania dyskutowano nad praktycznymi rozwiązaniami wspomagającymi transformację energetyczną i kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej w miastach Lille, Hamburg, Turyn, Suczawa i Katowice. Drugiego dnia nasi goście odwiedzili Miejskie Centrum Energii w Katowicach przy ul. Młyńskiej, które wzorowane jest na francuskiej inicjatywie punktu informacyjnego - La Maison de l’Habitat Durable. Przy okazji wizyty pochwaliliśmy się projektem Czyste Powietrze AWAIR.

MOLOC to międzynarodowy projekt, w którym partnerzy doskonalą swoje strategie niskoemisyjne. Liderem projektu jest miasto Lille a partnerami miasta Turyn, Hamburg i Suczawa oraz Główny Instytut Górnictwa, przy współpracy miasta Katowice a partnerem doradczym - europejska sieć Energy Cities. Projekt jest współfinansowany przez Program Interreg Europe.

+ 48-32-259-2000