Spotkanie podsumowujące dotychczasowe rezultaty projektu DEASPHOR

Główny Instytut Górnictwa  realizuje projekt o akronimie DEASPHOR pt. „Opracowanie produktu stanowiącego substytut rudy fosforanowej”, który jest współfinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W dniach 25-26 listopada odbyło się w Porto spotkanie podsumowujące dotychczasowe rezultaty projektu. Oprócz Polski w skład konsorcjum wchodzą przedstawiciele czołowych jednostek badawczych i uniwersytetów oraz partnerzy przemysłowi z Portugali, Włoch, Rumunii, Szwecji, Turcji i Francji.  Stronę polską na spotkaniu reprezentowały: prof. dr hab. inż. Barbara Białecka oraz  mgr  Magdalena Cempa.

Poszukiwanie alternatywnych dla fosforytów i apatytów źródeł fosforu uznać należy za jedno z podstawowych współczesnych wyzwań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Naturalne surowce, przy obecnym poziomie wydobycia, mogą zostać wyczerpane po 120 latach, a jako potencjalne źródło fosforu można uznać między innymi odzysk i recykling fosforu z odpadów.

Głównym celem projektu DEASPHOR jest odzysk fosforu z popiołu po spaleniu pomiotu drobiowego i zastosowanie go jako substytutu rud fosforanowych. Znane procesy odzysku fosforu z popiołów nie są ekonomicznie opłacalne. Należy także dodać, że jakość pozyskiwanego koncentratu (stężenie fosforu, skład mineralogiczny, zanieczyszczenia) ustępuje jakości fosforanów pozyskanych z fosforytów. Znacznym problemem są również związki będące zanieczyszczeniami w procesie ekstrakcji fosforu (np. szkliwo  krzemionkowe, niespalony węgiel). Projekt DEASPHOR proponuje nowatorskie rozwiązanie wytwarzania bogatych w fosfor koncentratów z popiołu otrzymanego z pomiotów drobiowych. Zespół badawczy oraz partnerzy przemysłowi gwarantują objęcie analizą całego cyklu zagospodarowania odpadów organicznych bogatych w fosfor począwszy od systemu zbiórki pomiotów po zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych łącznie z aplikacją przemysłową wypracowanych rozwiązań.

 

 

 

 

 

+ 48-32-259-2000