Studia podyplomowe ATEX

W październiku br. w Głównym Instytucie Górnictwa rozpoczyna się kolejna edycja studiów „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”. Są to jedyne takie studia podyplomowe w Polsce. Kierujemy je do kadry menedżerskiej oraz osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za zarządzanie bezpieczeństwem w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Program nauczania obejmuje między innymi zagadnienia związane z projektowaniem, integrowaniem oraz eksploatacją systemów ochronnych i urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie technicznym w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, podatnością substancji do tworzenia atmosfer wybuchowych, identyfikacją źródeł emisji substancji palnych i klasyfikacją stref zagrożonych wybuchem.

Absolwenci uzyskują państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez GIG, które stanowi podstawę do ubiegania się o certyfikat kompetencji „Menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego”.

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni praktycy: pracownicy naukowi i badawczy GIG, w tym Kopalni Doświadczalnej BARBARA, zawodowo zajmujący się problematyką bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Więcej informacji o naborze znajduje się na stronie: https://atexszkolenia.pl/

+ 48-32-259-2000