Sukces Journal of Sustainable Mining

Autorom artykułów naukowych uprzejmie przypominamy, że nasze czasopismo Journal of Sustainable Mining od sierpnia 2018 roku jest indeksowane w bazie Scopus Elsevier.

Z końcem maja br.  Journal of Sustainable Mining dołączyło do czasopism posiadających obliczone wskaźniki cytowań w tej bazie (np. CiteScore, SNIP). Są to pierwsze wskaźniki cytowań udostępnione w prestiżowej bazie danych w historii  czasopisma GIG.

W załączeniu przedstawiamy printscreen z bazy Scopus. Porównano w nim wskaźniki naszego czasopisma z trzema innymi polskimi tytułami: Archives of Mining Sciences,Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resources Management, Mining Science.

Warto podkreślić, że:
- Journal of Sustainable Mining ma najwyższą wartość wskaźników SNIP i CiteScore pośród porównywanych czasopism,
- Większość artykułów opublikowanych w Journal of Sustainable Mining w latach 2015-2017 była cytowana w 2018 roku (64%), co również wyróżnia nasze czasopismo pośród porównywanych periodyków.
 
Jest to niewątpliwy sukces Journal of Sustainable Mining i bardzo dobry prognostyk  na przyszłość. Dziękujemy wszystkim autorom, recenzentom i redaktorom za dbałość o wysoką jakość publikowanych tekstów!

+ 48-32-259-2000