Szkolenia dla śląskich urzędników i straży gminnych dotyczące metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych

Jak wyglądają poszczególne typy węgla? W jaki sposób prawidłowo pobierać próbki  popiołu z pieca?  Tego dowiedzą się  pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i straży gminnych województwa śląskiego, w czasie szkolenia dotyczącego metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.  Szkolenie przeprowadzają  eksperci z  Głównego Instytutu Górnictwa i Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla na zlecenie śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Cykl 10 szkoleń dla 300 urzędników i strażników miejskich z terenu woj. śląskiego, rozpoczął się 19 listopada br.

Każde szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, w trakcie której przeprowadzane są zajęcia z rozpoznawania typów węgla i pobierania jego próbek, pokazowy proces spalania w kotle oraz pokazujemy sposób pobierania próbki paliwa i popiołu do badań. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji osób dokonujących kontroli domowych kotłowni oraz kotłowni w małych zakładach, w których występują kotły o mocy do 1 MW. Szkolenia są realizowane w ramach europejskiego programu Life i potrwają do końca listopada br.

+ 48-32-259-2000