Tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki dla GIG

Główny Instytut Górnictwa otrzymał tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki w kategorii Kreator Rozwiązań XXI wieku, przyznawany przez Business Centre Club.

Kreator rozwiązań XXI wieku to wyróżnienie dla organizacji i firm o wysokim stopniu innowacyjności, promujących polską gospodarkę poprzez ofertę własnych, nowatorskich produktów lub usług. GIG został uhonorowany tym tytułem za całokształt działalności.
 
Konkurs Ambasador Polskiej Gospodarki odbywa się pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Jego celem jest promocja Polski na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego oraz wyróżnianie firm osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych.

+ 48-32-259-2000