Ulotka promująca infrastrukturę Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG opublikowana została w ramach projektu “CONCERT-European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research”

Ulotka promująca infrastrukturę Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG opublikowana została w ramach projektu  “CONCERT-European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research” , realizowanego w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020. Zapraszamy na stronę projektu:

http://www.concert-h2020.eu/en/Concert_info/Access_Infrastructures

Celem projektu  jest integracja działań w zakresie szeroko rozumianej ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, podejmowanych przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.  Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG otrzymało mandat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do reprezentowania Polski w konsorcjum realizującym projekt CONCERT jako tzw. „program manager".

air2_-_issue_9_-_july_2016.pdf

+ 48-32-259-2000