Umowa o współpracy GIG z firmą Anwil Grupa Orlen

28 października 2019r. w siedzibie Anwil Grupa Orlen we Włocławku podpisana została umowa o współpracy pomiędzy GIG a firmą Anwil. Jej celem jest realizacja wspólnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii przetwórstwa PVC oraz innych tworzyw polimerowych. Szczególnie dotyczy to opracowania nowych produktów i technologii ich produkcji. Umowę podpisali Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu Anwil oraz Stanisław Prusek, Dyrektor GIG.

Współpraca pomiędzy GIG a firmą Anwil trwa już od 2 lat – mówi Jerzy Korol, kierownik Zakładu Inżynierii Materiałowej Głównego Instytutu Górnictwa. Zapoczątkował ją wspólny projekt dotyczący technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie polichlorku winylu (PVC). Chodzi w nim o opracowanie niepalnej powłoki ceramicznej nowego typu, przeznaczonej do produkcji kabli lub innych wyrobów z PVC mających zastosowanie w budownictwie. W warunkach pożaru mineralne wypełniacze ceramizujące tworzą na powierzchni wyrobu twardą warstwę ceramiczną. W ten sposób zapobiegają przenikaniu płomienia w głąb wyrobu, a z drugiej strony wydostaniu się na zewnątrz niebezpiecznych produktów rozkładu PVC, głównie chlorowodoru. Ten projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

ANWIL, przedsiębiorstwo chemiczne z siedzibą we Włocławku, jest obecnie jedynym producentem polichlorku winylu w Polsce. Dzięki współpracy z GIG w jego ofercie znajdzie się unikatowy produkt. Firma będzie też miała ogromny wkład w dalsze zwiększanie odporności na działania wysokich temperatur produktów wytwarzanych z PVC. Spółka należy do grupy kapitałowej Orlen.

Zakład Inżynierii Materiałowej Głównego Instytutu Górnictwa to jeden z wiodących w Polsce ośrodków, który posiada wieloletnie doświadczenie oraz bogaty dorobek w badaniach nad palnością materiałów i wyrobów niemetalowych. Opracowywane są tu innowacyjne rozwiązania w dziedzinie uniepalniania materiałów niemetalowych stosowanych we wszystkich innych dziedzinach przemysłu, gdzie wymagane jest zachowanie szczególnego bezpieczeństwa pożarowego. Atutami Zakładu Inżynierii Materiałowej GIG jest wysoko wykwalifikowany personel, ale też bogate wyposażenie i unikatowa aparatura.

+ 48-32-259-2000