W dniach 13-14 października 2016 r. w Zakopanem odbywała się konferencja „Nowe metody i rozwiązania w badaniach lin, urządzeń transportowych, przewodów i osprzętu energetycznego”, organizowana przez GIG

Konferencja związana była z jubileuszem 65-lecia istnienia Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych Głównego Instytutu Górnictwa. Jej celem  było przedstawienie najważniejszych problemów w wykonywaniu badań lin stalowych oraz nowych rozwiązań w zakresie badań certyfikacyjnych elementów konstrukcyjnych i osprzętu elektroenergetycznego, zgodnie z obowiązującymi normami. W konferencji wzięli  udział przedstawiciele kopalń i spółek węglowych, przemysłu, instytucji nadzoru, jednostek naukowych.  Delegacja AGH jest tu licznie obecna, bo nasza współpraca jest wieloletnia i to zaszczyt być tutaj – powiedział podczas otwarcia konferencji prof. Andrzej Tytko, a prof. Józef Hansel dodał: trzeba podkreślić konsekwencję GIG, który dba o to by transport linowy był bezpieczny.

Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych Głównego Instytutu Górnictwa przez cały okres swojej  działalności było ściśle związane  z przemysłem. Powstało w odpowiedzi na faktyczne potrzeby powojennego górnictwa i miało przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa transportu szybowego. Jednym z pierwszych działań była  unifikacja konstrukcji  lin wyciągowych oraz badania warunków pracy i trwałości lin w przemyśle węglowym.

Dla nas zawsze ważne było, żeby nasze opracowania i metody badania lin były przydatne w przemyśle. I to się udało. Między innymi dzięki naszym pracom zwiększyła się trwałości lin stosowanych w górnictwie średnio o ok. 30 %, opracowaliśmy projekty nowych przepisów bezpieczeństwa oraz kryteria dopuszczalnego zużycia dla lin różnych konstrukcji. Badamy liny zarówno w warunkach ruchowych, jak i laboratoryjnych – mówi dr inż. Mariusz Szot, kierownik Laboratorium. Jako jedni z pierwszych uzyskaliśmy Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji obecnie PCA, uznanie Polskiego Rejestru Statków na prowadzenie badań lin i drutów i upoważnienie Głównego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego do wykonywania badań niszczących i nieniszczących lin stalowych i innych elementów nośnych kolei linowych i wyciągów narciarskich.  

Przez 33 lata pracami Laboratorium kierował profesor Jan Hankus, który był m.in. autorem wielu oryginalnych własnych opracowań, takich jak np. nowa metoda określania własności sprężystych lin stalowych, nagrodzona przez Międzynarodową Organizację OIPEEC. Prowadzone przez niego (wspólnie z synem) badania diagnostyczne drutów i lin stalowych oparte na efekcie magnetycznej pamięci metalu uważane były za niezwykle innowacyjne metody diagnostyki XXI wieku.

Dynamiczny rozwój górnictwa w latach powojennych, aż do lat 80-tych wymagał rozwiązania wielu nowych problemów lin i urządzeń szybowych. Realizacja takich badań była możliwa dzięki kompetencjom naszych pracowników, ale też wyposażeniu laboratorium w unikalne  maszyny do badań zmęczeniowych lin, maszynę wytrzymałościową o maksymalnej sile 5000 kN czy  maszynę do badań własności drutów – wspominał prof. dr hab. Jan Hankus.

Górnictwo to jednak nie jedyny partner Laboratorium, które wciąż szuka nowych obszarów działania. Obecnie jako jedyne  w Polsce wykonuje akredytowane badania przewodów elektroenergetycznych. W  marcu 2016r. poszerzyło swój zakres badawczy o normy z grupy przewodów energetycznych oraz drutów wchodzących w ich skład.  

+ 48-32-259-2000