W dniach 21–23.10.2015 w Głównym Instytucie Górnictwa odbywało się posiedzenie plenarne Komitetu Technicznego ISO nt. metanu z pokładów węgla (ISO/TC 263 „Coalbed Methane”)

W dniach 21–23.10.2015 w Głównym Instytucie Górnictwa odbywało  się posiedzenie plenarne Komitetu Technicznego ISO nt. metanu z pokładów węgla (ISO/TC 263 „Coalbed Methane”).

Uczestnikami posiedzenia byli delegaci z Chin (PetroChina Company Limited), Niemiec (DMT oraz RWTH) oraz Polski - Główny Instytut Górnictwa (GIG) i Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Jest to czwarte posiedzenie plenarne tego Komitetu, a pierwsze w Polsce. Poprzednie posiedzenie odbyło się w 2014 roku w Chinach. W pracach ISO/TC 263 biorą udział przedstawiciele 7 krajów, tj.: Anglii, Chin, Niemiec, Indii, Japonii, Polski oraz Republiki Południowej Afryki. Przedstawicielem Polski w pracach tego komitetu jest pan dr inż. Henryk Koptoń, reprezentujący Główny Instytut Górnictwa.

W polskich kopalniach węgla obserwuje się stały wzrost poziomu współwystępujących zagrożeń naturalnych, a zagrożenie metanowe jest jednym z najgroźniejszych z nich. Przyczyną takiego stanu jest systematycznie wzrastająca głębokość prowadzenia eksploatacji pokładów węgla, a wraz z nią rosnąca zawartość metanu (metanonośność), ciśnienie mas skalnych, skłonność do pożarów i szereg innych zagrożeń. Obecnie  blisko 80% wydobycia uzyskuje się z pokładów zaliczonych do metanowych. Dlatego, bardzo ważne jest ujmowanie metanu i jego gospodarcze wykorzystanie, jako surowca energetycznego, zarówno w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa robót górniczych, jak i ochrony środowiska naturalnego.

Prace normalizacyjne Komitetu  aktualnie odbywają się w ramach dwóch grup roboczych,  związanych z poszukiwaniem i wydobywaniem metanu z pokładów węgla (WG1 „Fundamentals of Coalbed Methane Exploration” i WG2 „Underground CBM”). Pan dr inż. Henryk Koptoń jest ekspertem w pracach WG1 i WG2, zatwierdzonym przez Komitet Techniczny ISO. Dotychczas, zakończono m.in. opracowanie nowej międzynarodowej normy dotyczącej określania metanonośności pokładów węgla. Jest ona znacznie bardziej dokładna i będzie miała duży wpływ na pomiary metanu i prognozowanie zagrożenia metanowego – mówi dr inż. Henryk Koptoń. Obecnie trwają prace dotyczące opracowania nowych norm dotyczących m. in. określania zdolności adsorpcyjnej węgla metodą objętościową, czy też bezpieczeństwa transportu gazu kopalnianego o niskiej koncentracji metanu w postaci dwu-fazowej mieszaniny gazowo-wodnej.

W czasie posiedzenia w GIG delegaci przedstawili również informacje nt.  przemysłu wydobywczego metanu z pokładów węgla w Niemczech, Polsce oraz Chinach. Podjęto  również decyzję o podjęciu współpracy Komitetu z United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) oraz Global Methane Initiative (GMI).

+ 48-32-259-2000