W dniach 26-27 sierpnia 2015 w GIG przebywała delegacja spółki górniczej Shanxi Bingchang Mining Group Co. LTD.

Przedstawiciele chińskiego górnictwa są częstymi gośćmi Głównego Instytutu Górnictwa. W dniach 26-27 sierpnia 2015 w GIG przebywała delegacja spółki górniczej  Shanxi Bingchang Mining Group Co. LTD.

Głównym tematem wizyty były  nowe techniki i technologie stosowane w górnictwie węgla kamiennego oraz zagadnienia bezpieczeństwa pracy, szczególnie w zakresie  problematyki zagrożenia tąpaniami, które coraz częściej występują w chińskim górnictwie. Są to tematy w których GIG ma znaczącą pozycje w światowej  nauce. Goście szczególnie zainteresowani byli  nowoczesnymi metodami  zwalczania zagrożenia tąpaniami oraz jego  wpływem na bezpieczny sposób prowadzenia robót górniczych.

W polskich kopalniach  na przestrzeni ostatnich 30 lat  liczba tąpnięć  zmniejszyła się prawie 10-krotnie, co związane jest przede wszystkim z mniejszą intensywnością eksploatacji ale także z postępem wiedzy i techniki.  Duże znaczenie mają w  tym prace związane z szeroko pojętym prognozowaniem tego zagrożenia, np. z  wykorzystaniem metody geotomografii pasywnej opracowanej przez specjalistów Instytutu. Pozwala to na podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych, np. takich jak metoda ukierunkowanego szczelinowania skał.

Główny Instytut Górnictwa od wielu lat posiada rozwiniętą współpracę naukowo-badawczą z chińskimi instytutami z obszaru górnictwa. W ostatnich latach współpraca ta ma również charakter komercyjny, szczególnie owocny w obszarze takich zagrożeń górniczych jak sejsmiczne, tąpaniami, metanowe. Prace naukowo-badawcze  wykonywane w Instytucie tworzą podstawy  nowoczesnego i bezpiecznego  górnictwa w Polsce, a wiele z nich znalazło zastosowanie  w górnictwie światowym, m.in. w Chinach, jak np.  system obserwacji sejsmologicznej SOS oraz technologia ukierunkowanego hydroszczelinowania skał wraz z instalacją do jej realizacji.

+ 48-32-259-2000