W dniach 3-8 lipca 2016 roku na zaproszenie Ministerstwa Węgla Indii przebywała w Indiach polska delegacja z udziałem przedstawicieli Głównego Instytutu Górnictwa

W dniach 3-8 lipca 2016 roku na zaproszenie Ministerstwa Węgla Indii przebywała w Indiach polska delegacja z udziałem przedstawicieli Głównego Instytutu  Górnictwa.  Podczas wizyty specjaliści GIG mieli okazję odbyć szereg rozmów miedzy innymi z Coal India Limited największym indyjskim producentem węgla (CIL) oraz Central Mine Planning & Design Institute Limited (CMPDI). Delegaci uczestniczyli w wizytach studyjnych w trakcie których omawiano potencjalne obszary współpracy. Omawiane były przede wszystkim problemy eksploatacji pokładów cienkich, zwalczania zagrożenia pożarowego i gazowego, prognozowania osiadań oraz rewitalizacji terenów zdegradowanych w tym zapożarowanych. Przedstawiciele indyjskiego przemysłu węglowego wysoko cenią  ponad 90-letnie doświadczenia naszego Instytutu. Dlatego też mamy nadzieję na dalszą współpracę, szczególnie, że strona indyjska  przykłada coraz większą wagę do minimalizacji  wpływu prowadzonej działalności wydobywczej na środowisko i otoczenie lokalne  przy jednoczesnym zwiększaniu wydobycia węgla – powiedział po powrocie z Indii i dr inż. Jan Bondaruk, Z-ca Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska GIG.

Również w indyjskich oficjalnych komunikatach podkreśla się fakt, że Indie liczą na współpracę z polskimi specjalistami: "We are trying for co-operation with Poland to increase our underground coal production. An Indian delegation had gone to Poland in June and within a month a delegation from Poland is in India to take the discussions forward".

+ 48-32-259-2000