W dniach 6-7 października 2016 r. w Ustroniu odbędzie się konferencja „Bezpieczeństwo robót strzałowych” organizowana przez Główny Instytut Górnictwa

Konferencja przeznaczona jest dla służb strzałowych zakładów górniczych, producentów oraz dystrybutorów środków strzałowych i sprzętu strzałowego, pracowników nauki, służb górniczych oraz wszystkich osób zainteresowanych bezpieczeństwem użytkowania środków strzałowych w szeroko rozumianym górnictwie, jak i w pracach inżynierskich (np. wyburzeniowych, oczyszczania terenów z niewybuchów i niewypałów oraz innych).

Jej celem jest zaprezentowanie oryginalnych rozwiązań z zakresu środków strzałowych i sprzętu strzałowego oraz nowych trendów w technice strzałowej. Zaprezentowane zostaną różne możliwości zastosowania materiałów wybuchowych (MW) do użytku cywilnego. Eksperci omówią zagadnienia formalno-prawne przy stosowaniu środków strzałowych w tym nowelizację Ustawy o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego. Przedstawiona zostanie też działalność Jednostki Notyfikowanej Głównego Instytutu Górnictwa w obszarze nowej Dyrektywy 2014/28/UE dotyczącej wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych do użytku cywilnego oraz nowej Dyrektywy 2013/29/UE dotyczącej wyrobów pirotechnicznych.

Poruszony zostanie niezwykle ważny problem bezpieczeństwa wykonywanych robót strzałowych, jak również sposoby zminimalizowania ich oddziaływania na środowisko. Konferencja pozwoli na ocenę, w gronie specjalistów, stanu wykonywanych robót strzałowych, ich bezpieczeństwa oraz określi perspektywy rozwoju. Zapraszamy do zgłaszania referatów do dnia 26 sierpnia 2016r. na adres mailowy: j.sobala@gig.eu (tytuł referatu, autorzy oraz krótkie streszczenie wraz ze słowami kluczowymi). Dodatkowych informacji udziela pan Mariusz Borek, GIG, tel. 032 259 26 21, fax: 032 259 25 49, mail: m.borek@gig.eu

Zaproszenie oraz program konferencji

+ 48-32-259-2000