W dniach od 19 do 21 listopada 2015 roku Główny Instytut Górnictwa uczestniczył w Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2015” w Brukseli. Jury Konkursowe przyznało Instytutowi trzy nagrody.

Złoty medal z wyróżnieniem oraz nagrodę specjalną Targów „INNOVA BARCELONA” otrzymało rozwiązanie pod nazwą „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000°K)  w reaktorze podziemnego zgazowania węgla”. Urządzenie to umożliwia zdalne prowadzenie pomiarów temperatury oraz przesyłanie optycznych sygnałów pomiarowych na duże odległości i zostało zastosowane do pomiaru temperatury w powierzchniowym i podziemnym reaktorze PZW. Prowadzenie procesu podziemnego zgazowania węgla z kontrolą warunków temperaturowych panujących w reaktorze, pozwala na pozyskanie z procesu pożądanych produktów reakcji chemicznych dla konkretnych zastosowań w przemyśle energetycznym lub chemicznym.

Złoty medal z wyróżnieniem otrzymało rozwiązanie pod nazwą „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii”. Rozwiązanie to stosowane jest jako układ ochronny w transporcie pionowym w przypadku konieczności zabezpieczenia pogłębianego odcinka szybu przed spadającymi przedmiotami. Zaletą nowego pomostu jest łatwość montażu, mały ciężar i pewność mocowania z obudową.

Srebrnym medalem zostało nagrodzone rozwiązanie pod nazwą „Modułowa, panelowa obudowa szybowa nowej generacji”, która wyróżnia się zwiększoną nośnością oraz odpornością na nierównomierny rozkład naprężeń na obwodzie szybu. Zaletą tego rozwiązania jest łatwość montażu i pewność mocowania oraz szybszy  proces  budowy i mniejsze zużycie materiałów dzięki zastosowaniu modułów z prefabrykowanych, betonowych paneli sprężonych.

W tegorocznej edycji Targów zaprezentowano ponad 300 wynalazków z 15 krajów świata: Belgii, Chorwacji, Francji, Iranu, Malezji, Malty, Maroka, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Tajlandii, Tajwanu i Włoch. Polscy wystawcy zaprezentowali 71 wynalazków. Jak podkreślił przewodniczący jury oraz eksperci oceniający polskie wynalazki, ich wysoka ocena jest efektem bardzo wysokiego poziomu rozwiązań, zaawansowania w procesie badawczo-wdrożeniowym oraz zapotrzebowania na ich aplikacje.

+ 48-32-259-2000