W dniu 15.09.2016 r. dr inż. Jan Bondaruk oraz dr Leszek Trząski uczestniczyli w Konferencji „Nauka, biznes i środowisko”, organizowanej przez Centrum UNEP/GRID- Warszawa we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT)

W dniu 15 września 2016 r. dr inż. Jan Bondaruk oraz dr Leszek Trząski uczestniczyli w międzynarodowej Konferencji „Nauka, biznes i środowisko” organizowanej przez Centrum UNEP/GRID - Warszawa we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) Politechniki Warszawskiej. Konferencja realizowana była w partnerstwie z United Nations Environment Programme (UNEP). Tematyka Konferencji koncentrowała się wokół głównych wyzwań ochrony i zachowania zasobów środowiska na tle zaprezentowanego stanu, zmian i zagrożeń regionu paneuropejskiego. Sesję plenarną prowadziła pani Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa obchodzącego 25 lat działalności w Polsce. Następnie odbył się panel ekspercki z udziałem przedstawicieli wiodących instytucji zagranicznych. W dalszej części konferencja była prowadzona w trzech równoległych sesjach tematycznych obejmujących zagadnienia: bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Sesje tematyczne zgromadziły ekspertów, przedstawicieli krajowych i zagranicznych uniwersytetów, ośrodków naukowych, izb branżowych oraz przedsiębiorstw. W konferencji wzięło udział ok. 150 osób reprezentujących organizacje międzynarodowe, agendy ONZ oraz ośrodki z nimi współpracujące, instytucje naukowe oraz firmy globalne. Liczną grupą uczestników stanowili również przedstawiciele samorządów i administracji publicznej (ministerstw, urzędów centralnych, instytucji ochrony środowiska) oraz krajowego biznesu. Kulminacyjnym punktem programu konferencji było symboliczne podpisanie Inicjatywy Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju, którą Centrum UNEP/GRID-Warszawa kieruje do firm, instytucji oraz organizacji zainteresowanych współpracą w wymiarze działań środowiskowych. GIG przystąpił do tej inicjatywy. Planowane są także wspólne działania projektowe w ramach międzynarodowego programu GLOBE.

+ 48-32-259-2000