W dniu 4 października 2016r. w GIG gościła delegacja przedstawicieli wietnamskiego przemysłu węglowego pod kierunkiem Pana Nguyen Van Bien, Z-cy Dyrektora Generalnego VINACOMIN

VINACOMIN to Wietnamska Grupa Przemysłu Węglowego i Surowców Mineralnych, obejmująca wszystkie wietnamskie zakłady górnicze oraz zrzeszająca instytucje działające na rzecz górnictwa. Głównym tematem rozmów były  zagadnienia restrukturyzacji kopalń oraz bezpieczeństwa pracy. Omawiana była również  problematyka współpracy naukowo-technicznej, ponieważ w spotkaniu uczestniczył również  Pan Tran Tu Ba, Dyrektor Instytutu Nauki i Technologii Górnictwa IMSAT-VINACOMIN.  W drugim dniu wizyty goście odwiedzili kopalnię węgla kamiennego Ziemowit.

Główny Instytut Górnictwa posiada doświadczenie we współpracy z partnerami z rynków azjatyckich, między innymi właśnie z Wietnamu.  Podczas spotkania goście wykazali duże zainteresowanie rozwiązaniami katowickiego Instytutu z zakresu nowoczesnych rozwiązań  aerologii górniczej, przeróbki kopalin czy techniki eksploatacji. 

+ 48-32-259-2000